Jakub – workshop pro pedagogy v České republice


K 10. výročí úspěšných preventivních filmů režiséra Davida Vignera vznikl workshop k filmu Jakub zabývající se problematikou domácího násilí. Workshop, který byl určený pro pedagogy v České republice zcela ZDARMA, proběhl v průběhu října a listopadu v deseti krajských městech.

Záštitu převzal policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, workshop v Ostravě zaštítil primátor Ing. Tomáš Macura, MBA. Workshop podpořilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, krajské úřady v České republice, Policie ČR, nezisková organizace ROSA, odborná veřejnost i další neziskové organizace.

Program workshopu byl velmi pestrý. Samotná projekce preventivního filmu Jakub byla obohacena o názornou ukázku, jak lze s filmem pracovat ve výuce. Pedagogové byli seznámeni se zákonnými a legislativními normami k dané problematice. Závěrečná beseda s odborníky uzavřela osmihodinový seminářnabitý zajímavými a důležitými informacemi, jež se staly pro pedagogy přínosným vodítkem pro práci s dětmi v oblasti domácího násilí.