V prosinci proběhl mimořádně úspěšný komponovaný preventivní program Mezi nimi k příležitosti podpory světového dne boje proti AIDS 2016

Mezi nimi - Státní zdravotní ústav
Zleva: Realizátor projektu režisér David Vigner, Bc. Jiří Stupka, DiS., Ing. Anna Füelová a MUDr. Lidmila Hamplová, Ph. D.
FOTO © 2016 VIDEOŠKOLÁM

Komponovaný preventivní program Mezi nimi byl určený zdarma žákům základních a středních škol v Praze. Cílem programu bylo nenásilnou a poutavou formou upozornit žáky na závažnou problematiku HIV/AIDS a zvýšit tak jejich zdravotní gramotnost. Program byl podpořený z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR "Národní program řešení problematiky HIV/AIDS 2016".
Komponovaný projekt probíhal v sálech Státního zdravotního ústavu ČR a Filmových ateliérech Barrandov studio a.s.

Celý program zahrnoval projekci preventivního hraného filmu Mezi nimi, který žákům odkryl spoustu otázek spojených s problematikou HIV/AIDS. Po projekci filmu následovala moderovaná beseda s odbornými hosty, mezi kterými byli epidemiologové, odborní pracovníci z řád Státního zdravotního ústavu, Hygienické stanice hl. m. Prahy, Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze a sociální pracovníci společnosti Česká společnost AIDS pomoc, z. s.

Žáci získali jedinečnou možnost konfrontovat odborníky svými dotazy a nahlédli tak detailněji do problematiky HIV/AIDS, která je opředena častými mýty. Po skončení programu měli žáci i pedagogové možnosti využít prostoru pro individuální a soukromé dotazy. Komponovaným programem provázel samotný režisér filmu Mezi nimi David Vigner.

Program zaznamenal u škol mimořádný úspěch. Podařilo se nám oslovit v krátkém čase téměř 3 000 žáků. Od žáků i pedagogů nám přišlo několik děkovných e-mailů. Této zpětné vazby si velice vážíme. V dalším roce bychom rádi vyhověli i ostatním školám, na které se nedostalo z důvodu finančních kapacit.

Děkujeme tímto všem partnerům za podporu při realizaci projektu a rovněž děkujeme všem školám, které o program projevily zájem.

Odkaz na článek Hygienické stanice Středočeského kraje
http://khsstc.cz/dokumenty/khs-a-preventivni-projekt--mezi-nimi--4419_4419_161_1.html

Odkaz na článek Hygienické stanice hl. m. Prahy
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazsti-hygienici-pokracuji-v-prevenci-hiv-aids-2815_2815_161_1.html

Odkaz na článek Filmových ateliérů Barrandov studio a.s.
http://www.barrandov.cz/novinka/mezi-nimi/

Partneři projektu:

Fotogalerie:

FOTO © 2016 VIDEOŠKOLÁM: Filmové ateliéry Barrandov studio a.s.

Mezi nimi - SZU

Zleva: Režisér David Vigner, Bc. Jiří Stupka, DiS., Ing. Anna Füelová a MUDr. Lidmila Hamplová, Ph. D.
FOTO © 2016 VIDEOŠKOLÁM

David Vigner

Realizátor projektu režisér David Vigner
FOTO © 2016 VIDEOŠKOLÁM